Technika prostředí s citem ...

Ekologie

Těžištěm naší činnosti v oblasti ekologie je především ochrana životního prostředí v souvislosti s výstavbou a ochrana pracovního prostředí v průmyslových podnicích.

  • vypracování dokumentace a posudků E.I.A. o vlivu staveb na životní prostředí podle zákona číslo 100/2001 Sb. a zpracování ekologických auditů
  • zpracování rozptylových studií škodlivin
  • měření hluku a zpracování akustických studií, návrhy odhlučnění v interiérech i v exteriéru (akustické bariery, protihlukové stěny, akustické obklady, kabiny) včetně realizací.
  • řešení problematiky pracovního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce a odpadového hospodářství

Realizované akustické kryty v různých průmyslových závodech